Zicht op Zijn

Zicht op zijn algemeen mindfulness meisje 

Doelstelling

Zicht op Zijn heeft als doel om kinderen weer in contact te laten komen met wie ze diep van binnen zijn. Door zelfbewustzijn te creëren, begrijp je beter wie je bent, wat je wilt en nodig hebt. In de maatschappij waarin we leven wordt er veel van kinderen gevraagd en kan het zijn dat het contact met hun binnenwereld afneemt.

Juist in deze tijd is het dus van groot belang dat kinderen gedurende hun ontwikkeling vaardigheden krijgen aangeleerd, waarbij ze op liefdevolle wijze in contact blijven staan met zichzelf. Hierdoor staat een kind als jonge boom sterk geworteld in de grond en kan zich in de buitenwereld beter staande houden. Niet alleen nu maar ook gedurende zijn verdere leven.